Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand
샌디에고 에스디사람

한인 비지니스 업소록 목록

Total 34건 1 페이지
한인 비지니스 업소록 목록
업체명 주소 전화번호
식당/한식 우미옥
(Woomiok)
3860 Convoy St. #113
San Diego, CA, 92111
식당/한식 조선 바비큐
(Josun B.B.Q.)
4681 Convoy St. #B
S.D., CA, 92111
식당/한식 프라임그릴, 가마솥
(PRIME GRILL BBQ)
4620 Convoy St. Ste. #A
San Diego, CA, 92111
식당/한식 우미옥
(Woomiok)
3860 Convoy St. #113
San Diego, CA, 92111
식당/한식 본자 키친
(BON JA'S Kitchen)
14837 Pomerado Rd.
Poway, CA, 92064
식당/한식 올레 코리안 바비큐
(Olleh Korean BBQ)
11828 Rancho Bernardo Rd. Ste. 119
San Diego, CA, 92128
식당/한식 와우와 코리안 BBQ
(Wow Wa Korean BBQ)
14837 Pomorado Rd.
Poway, CA, 92064
식당/한식 샤부미 샤부샤부
(Shabumi Hot Pot)
5667 Balboa Ave.
San Diego, CA, 92111
식당/한식 갈라 치킨
(Gala Chicken)
7655 Clairemont Mesa Blvd
San Diego, CA, 92111
식당/한식 돼지네 족발집 (시온마켓내)
()
7655 Clairemont Mesa Blvd.
San Diego, CA, 92111
식당/한식 만나 바베큐 (샌마코스 지점)
(Manna BBQ (All You Can Eat) - San M..)
740 NORDAHL RD #115
San Marcos, CA, 92069
식당/한식 만나 바베큐 고기부페
(Manna BBQ All you can eat)
4428 Convoy st #210
san diego, CA, 92111
식당/한식 본촌 샌디에고
(Bonchon San Diego)
4960 Convoy St. #102
San Diego, CA, 92111
식당/한식 356 코터파운드 바비큐
(356 Quarter Pound Korean B.B.Q.)
1640 Camino Del Rio N. #FS12
San Diego, CA, 92108
식당/한식 프라임그릴, 가마솥
(PRIME GRILL BBQ)
4620 Convoy St. Ste. #A
San Diego, CA, 92111
식당/한식 조선 바비큐
(Josun B.B.Q.)
4681 Convoy St. #B
S.D., CA, 92111
식당/한식 만나 바비큐 (미라메샤)
(Manna Korean BBQ (Mira Mesa))
8188 Mira Mesa Blvd.
San Diego, CA, 92126
식당/한식 뚜리바 분식
(Dduriba)
4425 Convoy St.
San Diego, CA, 92111
식당/한식 두부하우스
(D&C Tofu House)
8995 Mira Mesa Blvd.
San Diego, CA, 92126
식당/한식 청담동 순두부
(CDD Tofu)
7655 Clairemont Mesa Blvd.
San Diego, CA, 92111
식당/한식 태극기 바비큐
(Taegukgi Korean BBQ)
7655 Clairemont Mesa Blvd. #501
San Diego, CA, 92111
식당/한식 KOGI BBQ
(고기 바비큐 BBQ)
5447 Kearny Villa Rd. #A
San Diego, CA, 92123
식당/한식 코리안 키친
(Korean Kitchen)
509 telegraph canyon rd.
Chula Vista, CA, 91910
식당/한식 할머니순두부
(Grandmother Tofu)
4425 Convoy St.
San Diego, CA, 92111
식당/한식 마포주물럭 국수마을
(Mapo BBQ, Noodle Town)
4647 Convoy St. #105
San Diego, CA, 92111
식당/한식 동네방네 한식당
(Korean Home town Restaurant)
4688 Convoy St. #112
San Diego, CA, 92111
식당/한식 테메큘라 서울갈비
(Seoul Galbi)
41925 Motor Car Pkwy. #G
Temecula, CA, 92591
식당/한식 테메큘라 바비큐 빌리지
(Temecula BBQ Village)
41269 Margarita Rd. Suite C101
Temecula, CA, 92591
식당/한식 친구네
(Friend)
4647 Convoy St. #101-A
SD, CA, 92111
식당/한식 정원 무제한 고기 바비큐
(Jung won BBQ)
4690 Convoy St. #104
san diego, CA, 92111
식당/한식 전주집
(Jeon Ju House)
4373 Convoy St.
S.D. , CA, 92111
식당/한식 아리아
(ARIA)
3744 Mission Ave.
Oceanside, CA, 92054
식당/한식 쇼젠 & 만포
(Shozen & Manpo)
9906 #A Mira Mesa Blvd.
San Diego, CA , 92131
식당/한식 소공동 전통 순두부
(CONVOY TOFU HOUSE)
4229 Convoy St.
S.D., CA, 92111
식당/한식 부가
(Boo-Ga Restaurant)
5580 Clairemont Mesa Bl.,
San Diego, CA, 92117
식당/한식 리틀코리아 한정식
(Little Korea)
8008 Girard Ave. #210
La Jolla, CA , 92037
식당/한식 대장금
(Dae Jang Kum, B.B.Q.)
7905 Engineer Rd.
S.D., CA, 92111