Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand
샌디에고 에스디사람

한인 비지니스 업소록 목록

Total 27건 1 페이지
한인 비지니스 업소록 목록
업체명 주소 전화번호 약도
한식 프라임그릴, 가마솥
(PRIME GRILL BBQ)
4620 Convoy St. Ste. #A
San Diego, CA, 92111
858-277-0800
한식 돼지네 족발집 (시온마켓내)
()
7655 Clairemont Mesa Blvd.
San Diego, CA, 92111
858 436 4985
한식 만나 바베큐 (샌마코스 지점)
(Manna BBQ (All You Can Eat) - San M..)
740 NORDAHL RD #115
San Marcos, CA, 92069
760-734-3300
한식 만나 바베큐 고기부페
(Manna BBQ All you can eat)
4428 Convoy st #210
san diego, CA, 92111
858-278-3300
한식 356 코터파운드 바비큐
(356 Quarter Pound Korean B.B.Q.)
1640 Camino Del Rio N. #FS12
San Diego, CA, 92108
619-260-0356
한식 프라임그릴, 가마솥
(PRIME GRILL BBQ)
4620 Convoy St. Ste. #A
San Diego, CA, 92111
858-277-0800
한식 조선 바비큐
(Josun B.B.Q.)
4681 Convoy St. #B
S.D., CA, 92111
858-277-8625
한식 만나 바비큐 (미라메샤)
(Manna Korean BBQ (Mira Mesa))
8188 Mira Mesa Blvd.
San Diego, CA, 92126
858-578-0300
한식 뚜리바 분식
(Dduriba)
4425 Convoy St.
San Diego, CA, 92111
858-560-0990
한식 두부하우스
(D&C Tofu House)
8995 Mira Mesa Blvd.
San Diego, CA, 92126
858-549-2004
한식 청담동 순두부
(CDD Tofu)
7655 Clairemont Mesa Blvd.
San Diego, CA, 92111
858-277-8900
한식 태극기 바비큐
(Taegukgi Korean BBQ)
7655 Clairemont Mesa Blvd. #501
San Diego, CA, 92111
858-277-1554
한식 KOGI BBQ
(고기 바비큐 BBQ)
5447 Kearny Villa Rd. #A
San Diego, CA, 92123
858-505-0611
한식 코리안 키친
(Korean Kitchen)
509 telegraph canyon rd.
Chula Vista, CA, 91910
619-216-8882
한식 할머니순두부
(Grandmother Tofu)
4425 Convoy St.
San Diego, CA, 92111
858-277-2220
한식 마포주물럭 국수마을
(Mapo BBQ, Noodle Town)
4647 Convoy St. #105
San Diego, CA, 92111
858-565-0403
한식 동네방네 한식당
(Korean Home town Restaurant)
4688 Convoy St. #112
San Diego, CA, 92111
858-279-6888
한식 테메큘라 서울갈비
(Seoul Galbi)
41925 Motor Car Pkwy. #G
Temecula, CA, 92591
951-699-2369
한식 테메큘라 바비큐 빌리지
(Temecula BBQ Village)
41269 Margarita Rd. Suite C101
Temecula, CA, 92591
951-296-5211
한식 친구네
(Friend)
4647 Convoy St. #101-A
SD, CA, 92111
858-292-0499
한식 정원 무제한 고기 바비큐
(Jung won BBQ)
4690 Convoy St. #104
san diego, CA, 92111
(858)292-4670
한식 전주집
(Jeon Ju House)
4373 Convoy St.
S.D. , CA, 92111
858-268-0835
한식 아리아
(ARIA)
3744 Mission Ave.
Oceanside, CA, 92054
(760)967-4090
한식 쇼젠 & 만포
(Shozen & Manpo)
9906 #A Mira Mesa Blvd.
San Diego, CA , 92131
(858)586-0099
한식 소공동 전통 순두부
(CONVOY TOFU HOUSE)
4229 Convoy St.
S.D., CA, 92111
858-573-2511
한식 부가
(Boo-Ga Restaurant)
5580 Clairemont Mesa Bl.,
San Diego, CA, 92117
858-560-1010
한식 리틀코리아 한정식
(Little Korea)
8008 Girard Ave. #210
La Jolla, CA , 92037
(858)551-0282
한식 대장금
(Dae Jang Kum, B.B.Q.)
7905 Engineer Rd.
S.D., CA, 92111
858-573-2585